ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

פתרונות

מחקרים המספקים משוב למקבלי ההחלטות בארגון בנוגע לעמדות העובדים, שביעות רצונם, האקלים הארגוני ואיכות קשרי העבודה בארגון. המשוב משמש בסיס לפיתוח ארגוני, הגדרת יעדים, ובניית תוכניות עבודה.


בחינה תקופתית של עמדות העובדים, ביחס למסגרות ביצוע תפקידם בארגון, ביחס להזדמנויות ההתפתחות האישית והצמיחה שלהם בארגון, וביחס למידת הזדהותם עם הארגון ותחושת ההשתייכות אליו.
בקרה שוטפת על רמת השירות הפנים-ארגוני, המאפשרת שיפור מתמיד בשירות, הצפת נקודות חוזק וחולשה באיכות השירות, ובדיקת העמידה בציפיות הלקוח הפנימי וסיפוק צרכיו.
משוב לתהליך הערכת עובדים, המתבסס על תפיסת איכות ההערכה והמענה לצרכי העובדים והמנהלים, על בחינת יכולת המנהלים ליצור אבחנה בין עובדים ובין תחומי ההערכה, ועל איתור הטיות מובנות.
מיפוי עמדות ותפיסות של עובדים ביחס להטבות הנלוות לשכר המשולם בארגון, ומדידת שביעות רצונם בארבעה עולמות תוכן: מענה לצרכים, הוגנות, תחרותיות ומידע.
בחינת שינויים בידע, בעמדות, במיומנויות ובהתנהגויות, שהושגו באמצעות ההדרכה בארגון, במטרה לקדם הגשמה של יעדים ארגוניים.
בחינת תפיסות העובדים בנושא הבטיחות בארגון בו הם מועסקים, תוך התייחסות לעמדות והצהרות כלליות, ייזום פיתוח וקידום נושא הבטיחות בארגון, ומידת ההקפדה והפיקוח האקטיבי.
בחינת עמדות בקרב קהל היעד של האתר, ביחס לאופן שבו הוא מאפשר לגולשים להשיג את מטרותיהם באפקטיביות, ביעילות, בנוחות ובמהירות, וביחס לאופן שבו הוא תורם לשביעות רצונם ולסיכויי גלישה חוזרת בו.
איתור ומיפוי צרכים וציפיות לקראת תוכנית התערבות. ניטור השינויים בצרכים ובציפיות לאורך התוכנית. הערכת התוכנית ומידת תרומתה ליצירת ידע, לגיבוש עמדות, לפיתוח מיומנויות ולשינוי התנהגויות המאפשרים קידום והעצמה של המשתתפים בה.
מדידת שביעות רצון לקוחות מאפשרת לזהות נקודות חוזק וחולשה של החברה, בהתייחס למגוון המוצרים והשירותים שהיא מעניקה, ולאבחן את מידת העמידה בציפיות הלקוח וסיפוק צרכיו.
ליווי מחקרי לתהליך פיתוח מוצרים חדשים, מזיהוי צרכי הלקוח והעדפותיו, ועד לבחינת המוצר בשלבי הפיתוח השונים.
מדידת נכסי המותג - מודעות, אסוציאציות, תפיסת איכות, הקף קניה, מידת שימוש ונכונות לבחור בו בקניה חוזרת - בהשוואה למותגים המתחרים.
מעקב לאורך זמן אחר המודעות למותג, תדמית המותג, השימוש במותג והחשיפה לפרסום, וניתוח הממצאים בשילוב עם נתוני ההשקעה בפרסום.

Next Page 

דרונט בניית אתרים