ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

אקלים בטיחות בארגון

"אקלים בטיחות" הנו מדד המתאר תפיסות משותפות של עובדים אודות הבטיחות בארגון בו הם מועסקים. זהו מדד משמעותי, היות שקיים קשר בינו לבין רמת הבטיחות בפועל. בחינת "האקלים הבטיחותי" כוללת התייחסות אל שלושה עולמות תוכן בתחום הבטיחות, ואל מידת ההלימה בינהם:

עמדות והצהרות כלליות בנושא בטיחות:
 - החשיבות המיוחסת לנושא באופן אישי ועל ידי עמיתים, מנהלים והנהלת הארגון.
 - תפיסת המשמעות של הקפדה על הוראות הבטיחות ושל הפרתן.
 - הנכונות לדון בנושא בטיחות, להתעדכן, להעניק משוב ולדווח על ליקויים.

ייזום, פיתוח וקידום נושא הבטיחות: 
 - השקעת משאבים בהדרכה, בתדרוך שוטף, ובהפצת חומרי הסברה.
 - השקעת משאבים באמצעי בטיחות וציוד מיגון.
 - מתן סמכות וגיבוי לממונה על הבטיחות.
 - תכנון ושמירה על סביבת עבודה בטוחה.

הקפדה, משמעת, ופיקוח אקטיבי בנושא בטיחות: 
 - הקפדה על הוראות הבטיחות והשימוש בציוד מגן.
 - פעילויות לאיתור, לטיפול ולהפחתה של ליקויי בטיחות, כולל ביקורות ותחקירים.
 - נוהלים ברורים להתנהגות ולדיווח על ליקויי בטיחות.
 - תפקידו של המנהל במתן דוגמא אישית, ובהענקת משוב בנושא בטיחות.
 - אופן ההתמודדות עם נושא הבטיחות במצבי לחץ ועומס עבודה.

"אקלים הבטיחות" מושפע מאד מתפיסת הרלבנטיות של הבטיחות להתנהגות בעבודה, וכן מתפיסת עמדות ההנהלה בנושא.
מעורבות ההנהלה בנושא ואופן תפקודה הנם גורמים מרכזיים בהשפעה על רמת הבטיחות בארגון.

הדפסשלח לחבר
פתרונות מחקר יישומי נוספים
עמדות ושביעות רצון עובדים
שביעות רצון לקוחות פנימיים
אפקטיביות הערכת עובדים
משוב להטבות הנלוות לשכר
אפקטיביות ההדרכה בארגון
שימושיות נתפסת באתרי אינטרנט
ליווי תוכניות שיקום וסיוע לאוכלוסיות ייחודיות
שביעות רצון לקוחות
פיתוח מוצרים חדשים
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים