ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

אפקטיביות ההדרכה בארגון

ההדרכה הנה בסיס חיוני לשמירת מעמדו של הארגון כתחרותי וכמוביל. היא מאפשרת לעצב ידע, עמדות, מיומנויות והתנהגויות, במטרה להשיג יעדים ארגוניים. על הארגון להעריך את התאמתה של ההדרכה ליעדים ואת השפעתה על השגתם.

 

הערכת אפקטיביות ההדרכה כוללת על פי רוב מספר נושאים, הנמדדים במספר נקודות זמן:

 

לפני ההדרכה:

נערך פילוח של המשתתפים על פי צרכי הדרכה ומתבצע מיפוי נקודות חולשה בידע ובהתנהגות, כבסיס לבניית מערך ההדרכה וכבסיס להערכת הישגי המשתתפים בהמשך.  

 

בתום ההדרכה:

ניתן משוב מהמשתתפים, המתייחס למסגרת ההדרכה (התכנים, המדריכים, העזרים, סביבת ההדרכה וכד'), ומתייחס לחוויית ההדרכה בכללותה (מידת העניין, ההנאה וכד').

 

לאחר ההדרכה, בטווח זמן קצר:

נבחנים הישגי המשתתפים בתחומי הידע והמיומנויות שבהם ההדרכה התמקדה. נבדקת כמות ואיכות הידע שנרכש, תוך השוואה לידע לפני ההדרכה.

 

לאחר ההדרכה, בטווח זמן בינוני:

נבחנים השינוי בעמדות ובהתנהגויות של המשתתפים בהדרכה, מידת הפנמת הידע ויישומו במהלך היומיום, ושיפור בביצועים, כפי שנתפס ע"י המשתתפים וע"י הממונה.

 

הדפסשלח לחבר
פתרונות מחקר יישומי נוספים
עמדות ושביעות רצון עובדים
שביעות רצון לקוחות פנימיים
אפקטיביות הערכת עובדים
משוב להטבות הנלוות לשכר
אקלים בטיחות בארגון
שימושיות נתפסת באתרי אינטרנט
ליווי תוכניות שיקום וסיוע לאוכלוסיות ייחודיות
שביעות רצון לקוחות
פיתוח מוצרים חדשים
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים