ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

פתרונות

מחקרים המספקים משוב למקבלי ההחלטות בארגון בנוגע לעמדות העובדים, שביעות רצונם, האקלים הארגוני ואיכות קשרי העבודה בארגון. המשוב משמש בסיס לפיתוח ארגוני, הגדרת יעדים, ובניית תוכניות עבודה.


הערכת רמת השירות, על בסיס חווית שירות אישית של לקוח, או של סוקר מיומן המתחזה ללקוח, תוך שימוש בשיטות מדידה השוואתיות ואינטגרציה בין נתונים כמותיים לבין נתונים איכותיים.

 Previous Page 

דרונט בניית אתרים