ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

מאמרים

מחקרים וסקרים ארגוניים

- שלוש ארבע לעבודה: על הטבות הנלוות לשכר
- ועוד...

סוגיות בתכנון מחקר

- בעיות באחוזים: על ההיענות לסקרים ארגוניים
- מעשייה ב-3 חלקים על מדידת שינויים בארגון
- ועוד...

כלי מחקר ושאלונים

- האם אף פעם לא נאמר 'תמיד'? על ניסוח קיצוני של פריטי הסקר הארגוני
- לא להמציא את הגלגל: שאלונים סטנדרטיים לסקרים ארגוניים
- ועוד...

שיטות איסוף נתונים

- להיות (ספאם) או לא להיות (ספאם): הזמנת משיבים לסקר באמצעות דוא"ל
- איך בוחרים מערכת סקרים מקוונת? רמז: לא רק לפי המחיר
- ועוד...

עיבוד וניתוח נתונים

- מה מנהלים שואלים על סקרי שביעות רצון לקוחות פנים?
- כלים סטטיסטיים לשיפור תהליך הערכת עובדים
- ועוד...

ממצאים מסקנות ודיון

- סוף מעשה בהצגה תחילה
- ועוד...

אורחים באתר

- ד"ר יוסי טוביאנה, על אנשים לחוצים בארגונים לחוצים
- רמי יולזרי ומזי סולומון, על מרואיינים קטני קומה ובעלי השפעה גדולה
- ועוד...

ועוד דברים אחרים

- עשר פנים לחדשנות
- חוק חבישת קסדות: מקפידים או מתעלמים?
- ועוד...
דרונט בניית אתרים