ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

מחקר ארגוני

איכות השירות ומדידת שביעות רצון לקוחות פנים

מדידת שביעות רצון לקוחות פנים מאפשרת לערוך בקרה שוטפת ולאורך זמן על רמת השירות הפנים-ארגוני, להצביע על נקודות טעונות שיפור, להעריך הגשמת יעדי שיפור השירות, ולקשר בין היעדים הללו לבין מתן תמריצים. מודל לבחינת שביעות רצון לקוחות פנימיים, הכולל מדדים אוניברסאליים לאיכות השירות ומדדים ייחודיים לשיתוף הפעולה בין ממשקים, מיושם ע"י ליטל שמר חיים בחברות "אלאופ", "ביוסנס וובסטר", "קידום" ובנק "הפועלים".

מה שואלים את העובדים? סקרי שביעות רצון בארגון

ארגונים שונים נוהגים לערוך סקרים לבחינת עמדות ושביעות הרצון העובדים. מומלץ להתייחס בכל סקר שביעות רצון עובדים למספר נושאים: מסגרות ביצוע התפקיד, התפתחות אישית, ותחושת ההשתייכות וההזדהות עם הארגון. השאלות המרכיבות את הנושאים הללו נמצאו כבעלות קשר לתוצאות עסקיות רצויות. המודל יושם ע"י ליטל שמר חיים בסקרים שנערכו ב"איקאה", ב"איתוראן", ב"קידום", וב-"012 סמייל".

גם המשוב מקבל משוב: שיפור שאלוני הערכת עובדים

הטיות מנהלים ביצירת חוות דעת על ביצועי העובדים אינם הגורם היחיד המסכן את תוקף ההערכה. גם לנוסח השאלון יש השפעה רבה. על כן, לא די בהדרכת המנהלים לביצוע הערכה לא-מוטית. גם משוב לשאלון ההערכה עצמו הנו שלב מתבקש בתהליך הערכת עובדים. מחקר משוב לשאלון הערכת עובדים נערך ע"י ליטל שמר חיים במרכז הרפואי "הדסה", בחברת "אלישרא", וכן ב"חברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי".

תפיסות העובדים ואפקטיביות הדרכה

הגישה התפיסתית לבחינת אפקטיביות הדרכה מאפשרת לבחון את מידת ההלימה בין שלושה עולמות תוכן משלימים: תפיסת התמיכה הניהולית, תפיסת התועלת האישית, ותפיסת התהליכים לפני ואחרי ההדרכה. על בסיס גישה זו ערכה ליטל שמר חיים מחקר במרחב הצפוני של "מקורות" – חברת המים הלאומית.

הערכת עובדים: האם התהליך בארגון אפקטיבי?

זהות הגורמים המשתתפים בתהליך ההערכה, הכלים העומדים לרשותם, והנושאים הנדונים, משפיעים כולם על מידת האפקטיביות של תהליך ההערכה. כאשר בוחנים את מידת האפקטיביות של התהליך, במסגרת מחקר פנים-ארגוני, חשוב להתייחס לכל מקורות ההשפעה הללו. מחקרים לבחינת תהליך הערכת העובדים נערכו ע"י ליטל שמר חיים ב"ביוסנס-וובסטר" מקבוצת "ג'ונסון-אנד-ג'ונסון" בישראל, וכן בחברת "איתוראן".

מבטיחים ומקיימים –מדיניות מוצהרת ומיושמת בסקרי "אקלים בטיחות"

תפיסות משותפות של עובדים לגבי חשיבות התנהגות בטוחה נקראות אקלים בטיחות. בחינת אקלים הבטיחות כוללת התייחסות לעמדות והצהרות כלליות בנושא, לפיתוח וקידום הנושא, ולהקפדה ופיקוח אקטיבי. נבחנת גם מידת ההלימה בין שלושת עולמות התוכן, ברמות שונות של אינטראקציה בעבודה: בתפקיד, בצוות, מול המנהל הישיר ובהתיחס להנהלת הארגון. המודל יושם ע"י ליטל שמר חיים במרחב הצפוני של "מקורות" – חברת המים הלאומית.

הצורך בביטחון ושירותי התמיכה במחשב – על פי סקר לקוחות פנימיים

הצורך בביטחון הנו בסיסי בהבנת המוטיבציה האנושית והוא משמעותי גם לצורך הבנת תהליך הענקת שירות איכותי. לקוחות זקוקים, בין השאר, לביטחון פסיכולוגי המתבטא, למשל, בתחושת יציבות וסדר. חשיבות הצורך בביטחון, בהקשר לקבלת שירותי תמיכה בפתרונות מחשוב, הודגמה בסקרי שביעות רצון לקוחות-פנימיים שנערכו ע"י ליטל שמר חיים בקרב משתמשי המחשב ב"מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ".
דרונט בניית אתרים