ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

האם אף פעם לא נאמר 'תמיד'? על ניסוח קיצוני של פריטי הסקר הארגוני

המבנה האופייני לשאלונים בסקרים ארגוניים הנו אוסף של משפטים. המשתתפים בסקר מתבקשים לבטא את מידת הסכמתם או אי הסכמתם לכל פריט, דהיינו, לכל משפט המוצג בפניהם, בסולם תשובות המוכר בשם "סולם ליקרט".

חוקרים המפתחים שאלונים לסקרים מודעים להשפעת נוסח פריטי השאלון על תגובת המשתתפים בסקר. הצלחתו של הסקר תלויה במידה רבה במהימנות ובתקפות של הפריטים בשאלון, ועל כן לא מפתיע למצוא בספרות המלצות שונות לגבי אופן ניסוח השאלון.

אחת מההמלצות הנפוצות היא להימנע מניסוח קיצוני בפריטי השאלון. ההנחה היא שהניסוח הקיצוני יגרום להטיה, היות שהמשתתפים בסקר ימנעו בתגובתם מהסכמה או מאי הסכמה בקצוות של סולם התשובות. אם המשתתפים בסקר מגיבים בדייקנות למבנה המילולי של הפריטים בשאלון, אז למשל הוספת המילה "תמיד" ("המנהל שלי 'תמיד' פתוח לביקורת"), תגרום לפחות משיבים לבחור בתשובה כגון "מסכים לגמרי" על גבי סולם התשובות.

אולם מנגד, יש הטוענים כי המשתתפים מתמקדים בכוונה הכללית של הפריטים בשאלון, ולאו דווקא במשמעות המילולית הצרה שלהם. לכן, גם בפריטים המנוסחים באופן קיצוני, למשל כאלו שכוללים את המילה 'תמיד', אפשר לצפות לתשובות בקצוות של סולם ליקרט, למרות שהן אינן מדויקות לגמרי.  

האם פריטים המנוסחים באופן קיצוני משפיעים על תשובות המשתתפים בסקר, ואם כן, מהי עוצמת השפעתם? קבוצת חוקרים מאוניברסיטת אילינוי ניסתה להכריע בסוגיה זו, באמצעות בדיקת השפעת המילה 'תמיד' על איכות המדידה בשאלון אינטליגנציה רגשית.

מתוצאות המחקר עולה כי הניסוח אכן משפיע. פריטים שכללו את המילה 'תמיד' עוררו באופן מובהק פחות הסכמה, בהשוואה לפריטים שנוסחו באופן פחות קיצוני. אך יחד עם זאת, השפעת הפריטים הקיצוניים על התוצאה הכללית במדידה הייתה בסך הכל מעטה. כלומר, אם לשפוט כיצד מגיבים המשתתפים - לניסוח המילולי או לכוונה הכללית - האמת היא באמצע: בפריט שניסוחו קיצוני צריך "קצת יותר" מהתכונה הנמדדת כדי לבטא הסכמה במידה רבה, אבל השפעת הפריטים הקיצוניים נמוכה מהמצופה.

האם צריך כעת להזדרז ולמחוק את המילה 'תמיד', או נוסחים קיצוניים אחרים, מהשאלונים הקיימים בארגון? לא בהכרח. המחקר עוסק רק בניסוח קיצוני חיובי עם המילה 'תמיד', ולא ברור אם ניסוח קיצוני בשלילה, למשל עם המילים 'אף פעם', היה יוצר אפקט דומה. חשוב רק לזכור כי בסולם ליקרט נוסח קיצוני של פריט גורם לשינוי קטן בהתפלגות התשובות, והשפעתם המצטברת של הנוסחים הקיצוניים בשאלון תלוי בפרופורציית הפריטים המנוסחים באופן קיצוני.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עוד על כלי מחקר ושאלונים
לא להמציא את הגלגל: שאלונים סטנדרטיים לסקרים ארגוניים
האם מרואיינים "בורחים לאמצע"? שיקולים בבחירת סולם תשובות זוגי או אי-זוגי למדידת עמדות
עושה זאת בעצמך? כך תבדוק את השאלון שניסחת
מדידת עמדות ב- 3 צעדים
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים