ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

עיבוד וניתוח נתונים

מה מנהלים שואלים על סקרי שביעות רצון לקוחות פנים?

כשמציגים ממצאים מסקר שביעות רצון לקוחות פנים, קשה שלא להבחין בסוג של מתח חיובי. כל אחד מהמנהלים מגיע עם פרשנות אישית לתוצאות, ויכול לתרום מהפרספקטיבה שלו לדיון. אבל בכל דיון על ממצאי הסקר, עולות תמיד אותן השאלות: האם יש מובהקות סטטיסטית? מה הבנצ'מרק? איזה משקל לתת לתשובות מילוליות?

כלים סטטיסטיים לשיפור תהליך הערכת עובדים

לתוצאות תהליך הערכת עובדים יש השלכות משמעותיות עבור העובדים. רבות מההחלטות הנוגעות לעבודתם מתבססות על תוצאות ההערכה. עם השלמת תהליך הערכת עובדים, יש לבחון את מידת הצלחתם של המנהלים בביצוע ההערכה, ולאתר הטיות וכשלים. משוב למנהלים על איכות הערכתם תורם לשיפור כישוריהם כמעריכים. זיהוי הטיות ברמה הארגונית מאפשר להתייחס בביקורתיות הראויה לתוצאות תהליך ההערכה.

זיהוי נקודות חוזק וחולשה יחסיות של החברה באמצעות Benchmarking

ניתוח "Benchmarking" הנו תהליך שיטתי של זיהוי נקודות חוזק וחולשה יחסיות של הארגון. ניתן לאפיין שלושה סוגים של ניתוח "Benchmarking", הנבדלים ביניהם בגורמים שביחס אליהם משווים את הארגון: ניתוח פנים ארגוני, ניתוח הסביבה התחרותית וניתוח השוואתי פונקציונאלי.

פילוח שוק באמצעות ניתוח אשכולות

פילוח שוק הנו תהליך של סווג הלקוחות לקבוצות הומוגניות יחסית, בעלות תכונות, התנהגויות או צרכים דומים. ניתן לבצע פילוח שוק על בסיס משתני פילוח שונים, כגון: משתנים דמו-גרפים, משתנים פסיכו-גרפים, משתנים התנהגותיים, וניתן אף לפלח לקוחות על פי התועלת הנגזרת ממוצרים.
דרונט בניית אתרים