ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

שביעות רצון מההטבות הנלוות לשכר

הסקר מאפשר למפות עמדות ותפיסות של עובדים ביחס להטבות הנלוות לשכר המשולם בארגון, ולמדוד את שביעות רצונם של העובדים במימד משמעותי זה. הסקר כולל כ- 15 פריטי משוב, בהם שאלות סגורות ופתוחות, בארבעה עולמות תוכן:

מענה לצרכים: חשיבותם היחסית של רכיבים שונים שנכללים, או שאינם נכללים, בחבילת ההטבות, ואיכות המענה של ההטבות הנלוות לשכר לצרכים האישיים והמשפחתיים של העובד.

הוגנות: המידה בה ההטבות הנלוות לשכר בארגון נתפסות כהוגנות, ביחס למאמץ העובד ולמקובל בענף ובשוק.

תחרותיות: המידה בה ההטבות הנלוות לשכר בארגון נתפסות כמשתלמות, בהשוואה למוצע בארגונים אחרים ובתפקידים מקבילים, וממלאות תפקיד בהחלטה לעבוד בארגון ולהתמיד בו.

מידע: איכות המידע בנושא ההטבות הנלוות לשכר, מידת הבהירות והנגישות למידע בנושא.

ניתן להשתמש באוסף הפריטים המלא, או בחלק מצומצם ממנו, באופן תקופתי, למשל אחת לשנה במסגרת סקר מקיף לבחינת עמדות ושביעות רצון העובדים. השימוש בפריטים בנושא, במסגרת סקר כללי לבחינת שביעות רצון עובדים, מאפשר לבחון את הקשר בין תפיסות בנושא לבין שביעות הרצון הכללית ומחויבותם של העובדים לארגון. כמו כן, ניתן לזהות קבוצות עובדים או סקטורים בארגון שעמדותיהם מחייבות התייחסות או פתרונות ייחודיים.

לעיתים נדרש להפיץ בארגון סקר בנושא זה בתדירות גבוהה יותר, למשל כדי לקבל מידע לקראת שינויים בתוכנית ההטבות בארגון, או משוב בעקבות ביצוע שינויים בתוכנית. במקרים אלו תורמות במיוחד השאלות הפתוחות שנכללות באוסף הפריטים בנושא.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים